img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

5-7-2021 07:45

Samenwerking BC Broekhin en Bibliorura - lezen jongeren bevorderen

Roermond - 5 juli 2021 - Bisschoppelijk College Broekhin en de Bibliotheek Bibliorura in Roermond slaan de handen ineen en om het leesplezier van leerlingen te stimuleren. Ook voor lezen geldt: oefening baart kunst. Kinderen die plezier hebben in lezen, gaan meer lezen, gaan daardoor steeds beter lezen en blijven lezen.  Op 14 juli wordt de samenwerking van BC Broekhin en Bibliorura bekrachtigd door de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst.

img

'Bibliotheek op School' 

Behalve dat lezen de horizon verbreedt, is lezen ook een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen leren. Wie goed leest begrijpt  informatieve teksten beter. Door meer te lezen, leren jongeren ook om zich te verplaatsen in andere mensen, andere meningen en situaties. Daardoor ontstaat er meer begrip voor elkaar. 

Op woensdag 14 juli ondertekenen Marc Demandt (directeur Bisschoppelijk College Broekhin) en Jeanine Deckers (directeur Bibliotheek Bibliorura) een samenwerkingsovereenkomst. Daarin is vastgelegd dat school en bibliotheek een duurzame samenwerking aangaan, gericht op schoolse en naschoolse leesstimulering, op basis van de landelijke formule ‘Bibliotheek op School’.

Onderdelen van deze samenwerking zijn: een deskundige leesconsulent van de bibliotheek die  aanwezig is op school, een inspirerende collectie boeken in de schoolbibliotheek en het gezamenlijk bevorderen van een goede leesomgeving op school.

Hiermee hopen beide partijen het lezen van boeken door jongeren een boost te geven waardoor de resultaten van leerlingen verbeteren.

050721/HvL
  

Wellicht interessant