img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

29-11-2021 14:50

Vragen CDA Maasgouw over plannen afsluiting grensweg Thorn-Kessenich

Thorn - 29 november 2021 - CDA Maasgouw merkt dat de geruchtenstroom rond een mogelijke afsluiting van de grensweg tussen Kessenich en Thorn de gemoederen aan beide zijden van de grens bezighoudt en leidt tot grote onrust. "Dit blijkt ons uit reacties van inwoners maar ook uit berichten in de media. Plannen ten aanzien van ontgrindingen op Belgisch grondgebied worden hiermee in verband gebracht." CDA Maasgouw stelt daarom in een brief aan Burgemeester en Wethouders de volgende artikel 38 vragen:

img

1) Sinds wanneer zijn de plannen voor afsluiting van de grensweg onderwerp van gesprek/ actueel binnen de gemeente Maasgouw? Wat was daartoe de aanleiding?

2) Waar ligt het initiatief voor eventuele afsluiting? Ligt dit bij de gemeente Maasgouw, stichting Thorn2030, gemeente Kinrooi of elders?

3) Op welke wijze/ hoe en wanneer heeft afstemming met de gemeente Kinrooi tot dusverre plaatsgevonden? Hoe en tussen wie verlopen deze contacten?

4) Hoe actueel zijn de plannen voor ontgrindingen op Belgisch grondgebied? Is het afsluiten van de grensweg noodzakelijk om de ontgrindingen mogelijk te maken?

5) Welke rol vervult de stichting Thorn2030 in dit geheel? Hoe ziet hun betrokkenheid eruit?

6) Momenteel worden er meningen verzameld als onderdeel van het ‘Onderzoek Thornerweg’. Hoe zijn/ worden inwoners geattendeerd op dit onderzoek en op welke wijze kunnen zij reageren?

7) Zijn aanwonenden/ belanghebbenden anderszins geïnformeerd over de ontwikkelingen? Zo ja, wie, wanneer en op welke wijze?

8) Hoe ziet de tijdlijn voor het vervolg eruit?

a. Wat gebeurt er met de opgehaalde info uit het onderzoek?

b. Hoe en door wie vindt besluitvorming plaats? Op basis van welke criteria?

c. Welke (juridische) reactiemogelijkheden zijn er voor inwoners zodra er besluitvorming heeft plaatsgevonden?

9) Zoals gezegd heerst er aan beide zijden van de grens grote onrust. Is de gemeente bereid om op korte termijn een informatiebijeenkomst te organiseren i.s.m. de gemeente Kinrooi ter toelichting op de diverse plannen? Zo mogelijk fysiek en anders digitaal. Dit om de grote onrust weer tot bedaren te brengen.

Foto Leon van Lier
291121/HvL 

Wellicht interessant