img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

19-6-2019 12:00

Inloopbijeenkomsten dijkversterkingen in Heel

Heel - Waterschap Limburg organiseert twee inloopavonden in Heel inzake het Ontwerp Projectplan Waterwet dijkversterking Heel, dat op donderdag 20 juni 2019 ter inzage wordt gelegd.  Dan kunt u tot 31 juli 2019 reageren door een zienswijze in te dienen. Dit kan ook tijdens de twee inloopavonden op 27 juni 2019 en 23 juli 2019 bij CC Don Bosco. Daar waar de zienswijzen leiden tot nieuwe inzichten kan het waterschap de plannen aanpassen. 

Het Waterschap is in een vroeg stadium in gesprek gegaan met de omwonenden. Veel van de wensen uit de omgeving bleken een plaats te kunnen krijgen in het ontwerp.  Zo kunnen de tuinen en de achteromweg aan de Pol gehandhaafd worden. Ook aan de Wessemerweg zijn minder gronden nodig dan vooraf ingeschat was. 

De dijken bij Heel zijn groene dijken met een korte damwand aan de zuidzijde van Pol. Deze dijken zijn niet stabiel genoeg. De nieuwe dijken worden niet hoger, maar enigszins breder. Ook kunnen de bomen langs het dijktraject niet blijven staan. Ze staan te dicht langs de dijk en dat is niet goed voor de stabiliteit. De nieuwe maatregelen moeten tevens voorkomen dat er water en zand onder de dijk door kan stromen.

Meer informatie over de twee geplande inloopavonden? Klik hier.

Bekijk de dijkversterking Heel in een notendop. 

Foto: Waterschap Limburg (dijkversterking Heel)

Wellicht interessant