img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

15-11-2020 04:49

Floris - Van het gas los of isoleren?

Roermond - 15 november 2020 - Ik neem aan een flink aantal van jullie Zondag met Lubach heeft gezien over de energietransitie. De activiteiten rond “van het gas gaan”werden bekritiseerd en Lubach roept ons allemaal op om te gaan isoleren. Hoewel ik het helemaal eens ben met deze oproep, gaat Lubach met zijn kritiek op ‘van het gas gaan’, aardig de mist in. Nederland wil helemaal niet van het gas af. Nederland wil van het aardgas af. 

img

De klimaatverandering vraagt om vergaande maatregelen in alle landen van de wereld. Bij het verbranden van fossiele brandstoffen als olie, kolen en aardgas komt er CO2 vrij, dat een grote bijdrage levert aan de opwarming van de aarde. Over 30 jaar willen we het gebruik van fossiele brandstoffen hebben gestopt en komt er bijna geen CO2 meer in de atmosfeer bij. In 2030 moet de uitstoot al met 49-55% zijn teruggebracht. In de toekomst blijven we wel gas gebruiken, namelijk groen gas dat wordt gemaakt door vergisting van mest en groente-, fruit- en tuinafval en groene waterstof geproduceerd met groene stroom. Dus huizen die niet voldoende kunnen worden geïsoleerd of niet met lagere watertemperatuur kunnen worden verwarmd, worden in de toekomst ook met gas verwarmd.

Voordat iedereen nu denkt, ik wacht wel op groen gas en/of waterstof, denk er dan aan dat deze toekomstige gassen veel duurder zullen zijn dan het huidige goedkope aardgas. Ook als je op gas blijft verwarmen, blijft isolatie noodzakelijk. Maar ook een hybride warmtepomp kan dan een heel goede oplossing zijn. Dan wordt 50% van de warmte voor je huis niet meer door gas opgewekt maar met groene stroom.

Bovendien zal er maar voor 20% van de huishoudens duurzaam gas beschikbaar zijn. Meer mest en GFT hebben we gewoon niet en de industrie zal ook fors duurzame gassen willen gebruiken. Dus die andere 80% van de huizen gaat met warmtenetwerken (op warmte uit de aarde (geothermie), oppervlaktewater of restwarmte van fabrieken bijvoorbeeld) of elektriciteit worden verwarmd. Met elektriciteit en warmtepompen kunnen woningen all-electric worden verwarmd. Veel huizen kunnen nu al rendabel met warmtepompen worden verwarmd, andere huizen moeten wachten op goedkopere oplossingen voordat het rendabel is.

Geen probleem, we hebben de tijd tot 2050 en beginnen voor 2030 met de huizen waar het wél rendabel is of maken het met subsidie rendabel. Deze 20% van de huizen die vóór 2030 van het aardgas afgaan zijn heel belangrijk. We leren in deze huizen en wijken hoe we zonder aardgas kunnen verwarmen. Best nieuw voor ons, want aardgas was altijd goedkoop.

Voor alle toekomstige duurzame warmteoplossingen geldt dat de CV-watertemperatuur in huis lager zal zijn. Daarom is isoleren zo belangrijk.  En daarom moet je de komende jaren bij elke verbouwing in je huis (de natuurlijke momenten als uitbreiding, vernieuwing, kinderen uit huis, verhuizing) vooruit kijken. Leg vloer- of muurverwarming aan, dat levert je straks veel comfort op. Denk aan ventilatie met warmte-terugwinning en isoleer je huis!

En als jouw huis of wijk geschikt is of jouw wijk uitgekozen wordt door de gemeente om in de planning vooraan te zetten, dan ga je wellicht vóór 2030 van het aardgas over naar duurzame warmte. Met begeleiding, met subsidie en betaalbaar. Houd de communicatie van de gemeente over de Transitie Visie Warmte in de gaten. Jouw gemeente biedt je de kans om mee te praten en je te oriënteren. Doe dat ook!

Overigens gaat Duitsland ook van het aardgas af. Maar om 49% CO2 -reductie te realiseren in 2030 gaan ze daar eerst bruinkool, steenkool en stookolie vervangen door gas. Gas is voor hen een transitiebrandstof, schoner en veel minder CO2 dan bij de verbranding van kolen en olie. Maar ook in Duitsland liggen de plannen klaar voor overgang naar duurzame warmte zonder aardgas zoals bij ons.

Op mijn website www.duurzaamroermond.nl deel ik meer van dit soort tips. Ik hou van interactie, dus stuur je vragen naar floris@duurzaamroermond.nl

Met duurzame groet, Floris

Tags
Wellicht interessant