img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

15-6-2021 01:30

Floris - Herenboeren, pardon?

Roermond - 15 juni 2021 - De afgelopen week heb ik meerdere artikelen gelezen die gaan over de post-corona tijd. Nadat we een jaar zeer beperkt zijn geweest in ons reizen en daardoor lokaal inkopen leerden waarderen, komt bij mij de vraag op: “Waar gaan we naartoe als alle remmen weer los mogen?” Ik hoop dat we datgene wat we geleerd hebben, ook door durven zetten.

img

Een wereldeconomie zo afhankelijk van landen als China, met enorm goederentransport, is dat wat we echt willen? Of willen we liever duurzaam ons leven inrichten en zelf invloed hebben op wat we eten en wat we produceren?

70% Van de geënquêteerden in een enquête deze week gaven aan graag duurzamer te willen leven. Dat geeft mij moed. Door deze 70% perspectief te bieden, te laten zien wat je zelf allemaal anders kan doen als je anders wilt leven, komen we allemaal in beweging.

Vandaag wil ik een lans breken voor de Herenboeren. Mogelijk heb je er nog nooit van gehoord, al zijn er al meerdere Herenboeren actief in Nederland, er is er zelfs een dichtbij, in Weert. In Roermond zijn een tiental mensen hard aan het werk om dit ook hier op te zetten.

Bij een Herenboer-initiatief gaan consumenten, jullie dus, zonder bestrijdingsmiddelen en zo natuurlijk mogelijk voedsel produceren op een landbouwgebied in Roermond. Het meeste werk wordt gedaan door de boer die wordt betaald door het initiatief, dat bestaat uit minimaal 150 deelnemers. De deelnemers kunnen zelf ook actief worden op het land als ze dat willen, enorm leuk om zelf te zien hoe ons voedsel groeit, ook met (klein-)kinderen.

Maar meewerken is niet verplicht. Je kunt ook elke week de groente, eieren en af en toe vlees van het seizoen afhalen door het hele jaar heen. Mee-eten met de seizoenen. Geen transportkilometers, duurzamer gaat je voedsel niet worden. Al 93 mensen hebben interesse getoond, maar de 150 zijn nog niet bereikt.

Kijk eens op de website van de Herenboeren Roermond om te zien hoe jij ook zelf je voedselproductie lokaal in de hand kunt nemen.

Op mijn website Duurzaam Roermond staan meer tips over alles wat je zelf kunt doen. Ik hou van interactie, dus stuur je vragen naar floris@duurzaamroermond.nl 

Met duurzame groet, Floris

150621/HvL 

Wellicht interessant