img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

15-12-2020 02:02

Floris - Bewuster leven na de Coronacrisis?

Roermond - 15 december 2020 - Voor mij is de kersttijd een tijd van hoop. Ook in deze tijd waarin heel veel mensen het heel moeilijk hebben vanwege alle maatregelen, put ik toch ook hoop uit alles wat ik zie. Mensen houden rekening met elkaar, mensen helpen elkaar, kijken naar elkaar om. Via FaceTime, WhatsApp, Zoom en Skype houden mensen met elkaar contact en geven elkaar hoop om door te gaan. Ik hoop dat we ook na Corona deze manier van elkaar helpen blijven volhouden. 

img

Dat we ons na de pandemie realiseren dat een wat kleinere wereld waarin we lokaal onze producten verbouwen en verkopen en waarin we bewust reizen (met de trein, de fiets en de benenwagen) in plaats van zo makkelijk het vliegtuig te pakken zoals vroeger zo gek nog niet is. Wie herinnert zich niet de strakblauwe luchten die we begin dit jaar hadden aan het begin van de Coronacrisis en hoe we daar ondanks alles van genoten?

Deze tijd geeft me hoop dat we de maatregelen die nodig zijn om klimaatverandering te stoppen, ook gaan realiseren. Deze week hebben alle Europese landen de doelstelling van 55% reductie van CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 in plaats van de oorspronkelijke 49% goedgekeurd. Naast een hogere ambitie is ook veel geld toegezegd voor de Green Deal.

Het is ook hard nodig als je ziet hoe de temperatuur overal op aarde stijgt. Hoe het zelfs in onze streken zo veel warmer en droger wordt. Welke aarde laten we na aan onze (klein)kinderen?

Als het aan mij ligt, een prachtige planeet. Als ik zie waartoe we samen in staat zijn in 2020 dan moeten we ook samen de klimaatverandering een halt toe kunnen roepen. Door bewuster te leven, op een andere manier onze huizen duurzaam te verwarmen, minder spullen te kopen en weg te gooien en veel minder vlees en zuivel te consumeren dan we nu doen, kunnen we de doelstellingen gaan realiseren! Doe je mee?

Als je je afvraagt hoe je zelf aan die mooiere wereld kunt meewerken, kom dan eens naar een activiteit van de Omwentelaars. Een netwerk van mensen die zich op positieve manier bezighouden met duurzaamheid. Een netwerk dat in 2020 werd opgericht en waar mensen elkaar ontmoeten ter inspiratie. Je hoeft het niet alleen te doen, we kunnen het samen veel beter en sneller! Surf eens naar www.deomwentelaars.nl

Alle lezers van mijn column wil ik tenslotte de beste wensen meegeven voor het nieuwe jaar. Veel gezondheid gewenst en veel gezamenlijke acties voor een groenere wereld. Samen Groen Doen!

Op mijn website www.duurzaamroermond.nl deel ik meer van dit soort tips. Ik hou van interactie, dus stuur je vragen naar floris@duurzaamroermond.nl

Met duurzame groet, Floris

Wellicht interessant