img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

26-3-2021 01:13

Roermond stelt daken beschikbaar voor zonnedakproject RoerOmEnergie

Roermond - 26 maart 2021 - De gemeente Roermond is voornemens twee daken beschikbaar te stellen voor het plaatsen van zonnepanelen door energiecoöperatie RoerOm Energie. Roermondenaren die op hun eigen dak geen zonnepanelen kunnen plaatsen maar wel graag duurzame energie willen opwekken, kunnen meedoen. Vandaag tekenden wethouder Rens Evers en de initiatiefnemers van RoerOm Energie de intentieovereenkomst voor het beschikbaar stellen van twee gemeentelijke daken voor dit zonnedakproject.

img

Twee gemeentelijke daken

Wanneer aan alle voorwaarden kan worden voldaan en RoerOm Energie subsidie van de Rijksoverheid krijgt toegekend, kan het project gerealiseerd worden. Dit gebeurt dan op de daken van de gemeentelijke panden Herteheym en Ot en Sien. De gemeente stelt deze daken gratis beschikbaar, zodat initiatiefnemer RoerOm Energie een zonnedakproject  kan realiseren.

Daken voor energiecoöperaties 

Wethouder Evers: “Roermond is een relatief dichtbebouwde stad. Daken zijn daarom de sleutel tot succes voor de omschakeling naar een duurzame stad. Elk nieuw dak vol zonnepanelen draagt bij aan de klimaatdoelen om minder CO2  uit te stoten. Ik hoop dat er meer eigenaren van (grote) daken in Roermond volgen, die net als de gemeente hun dak aanbieden aan energiecoöperaties zoals RoerOm Energie.“ 

ZonneRoos RoerOm Energie

De realisatie van een zonnedak op de panden van Herteheym en Ot en Sien is een zogenaamd postcoderoosproject. Dit betekent dat bewoners die in een bepaald postcodegebied wonen, kunnen deelnemen. RoerOm Energie wil het project betitelen met de naam “ZonneRoos RoerOm Energie”.

Hoe meer leden hoe meer duurzame energie

Floris Mokveld (voorzitter RoerOm Energie): “Met dit eerste project in Roermond gaan we met tientallen Roermondse huishoudens duurzame energie opwekken. De opbrengsten vloeien terug naar de deelnemers, maar maken het ook mogelijk voor de energiecoöperatie om andere projecten te starten. Ik denk daarbij aan het realiseren van nog meer zonnedaken, maar ook inwoners helpen met energiebesparing. Onder andere door voorlichting en advisering, maar ook gezamenlijke inkoop waardoor je een betere prijs kunt bedingen voor bijvoorbeeld isolatiematerialen, LED-lampen en zonnepanelen. Kortom, hoe meer leden, hoe groter de impact.”

Meer informatie

Het zonnedakproject van RoerOm Energie biedt inwoners die dat op hun eigen dak niet kunnen een mooie kans om toch zelf lokaal duurzame energie op te wekken. Geïnteresseerd? Kijk op de website van RoeroOm Energie.

(Online) informatiebijeenkomst

Op 14 april om 19.30 uur vindt een eerste (online-) informatiebijeenkomst plaats over het zonneroosproject. Aanmelden daarvoor kan nu al via info@roeromenergie.nl

Tags
Wellicht interessant